Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

  ZAPRASZAMY NA NASZEGO FACEBOOKA

Przedszkole "Mali Artyści" mieści się w przestronnym wolnostojącym budynku. Zaletą usytuowania Przedszkola jest położenie z dala od ruchliwych ulic i bliska obecność lasu. Do dyspozycji Dzieci jest plac zabaw usytuowany bezpośrednio przy budynku przedszkola.

Nasze Przedszkole jest przedszkolem dwu-oddziałowym. Uczęszczają tutaj dzieci w różnym wieku, od 2,5 do 6 lat. Sale zabaw są jasne, duże i kolorowe. Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi zarówno bezpieczeństwa jak i edukacyjne, sanitarno-higieniczne. Dbamy, aby posiłki były smaczne, dostosowane do potrzeb żywieniowych Dzieci oraz estetycznie podane. Bierzemy udział w Akademii Zdrowego Przedszkolaka i promujemy w miarę możliwości zdrowe i smaczne posiłki. Proponujemy trzy zdrowe, pełnowartościowe posiłki, a ilość jedzenia nie jest limitowana.

Dzieci mają czas przewidziany na  odpoczynek przy słuchaniu bajek, muzyki relaksacyjnej, w kąciku ciszy słuchając bajek terapeutycznych lub muzyki klasycznej. Posiadamy przestronne sale, w których mogą odbywać się zajęcia z rytmiki, zajęcia gimnastyczne oraz minikoncerty muzyczne jak również przedstawienia teatralne.

Przedszkole "Mali Artyści" zapewnia miłą i rodzinną atmosferę, edukację opartą o wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz ścisłą współpracę z Rodzicami i Opiekunami w procesie wychowania dzieci. Mając na uwadze fakt, że Mały Człowiek jest olbrzymim indywidualistą o wielkich potrzebach staramy się traktować Go tak, by czuł się ważny, potrzebny i rozumiany, by mógł realizować swoje pragnienia i marzenia w atmosferze ciepła, bezpieczeństwa oraz poszanowania godności osobistej. Najważniejszym etapem naszego życia jest dzieciństwo. Pięćdziesiąt procent zdolności do uczenia się rozwija się właśnie w pierwszych czterech latach życia.

Edukacja w naszym Przedszkolu opiera się przede wszystkim na zabawie, która jest najsilniejszym bodźcem zachęcającym Maluchy do nauki i zdobywania nowych doświadczeń. Poprzez kontakt ze sztuką i otaczającym Nas pięknem świata zewnętrznego staramy się rozwijać w Dzieciach najcenniejsze cechy charakteru: dobro, wrażliwość, swobodę wyrażania swoich myśli i pragnień oraz umiejętność życia pośród innych. Dzieci najlepiej uczą się tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami, należy więc je odpowiednio stymulować. 

Przygotowany przez nas program edukacyjno-wychowawczy ma za zadanie wszechstronnie rozwijać i przygotowywać Dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Wiemy jak ważna jest możliwość koncentracji na jednostce i jej indywidualnych potrzebach. Dzieci rozwijają się według określonego schematu, należy zatem nauczyć się go wykorzystywać. Nad edukacją i bezpieczeństwem Dzieci czuwa życzliwa, kompetentna, wykształcona i rozumiejąca potrzeby Dzieci kadra pedagogiczna. 

Uwzględniamy pełen rozwój osobowości małego dziecka, intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Celem przedszkola jest wychowanie ludzi przedsiębiorczych, śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu, mających dobry kontakt z otoczeniem, ludzi dobrze czujących się we współczesnym świecie, tolerancyjnych i empatycznych. Nasz program zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do dalszej edukacji szkolnej. Proces ten trwa przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka.
Respektujemy pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:
• Zasadę zaspokajania potrzeb dziecka;
• Zasadę aktywności;
• Zasadę indywidualizacji;
• Zasadę organizowania życia społecznego;
• Zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji),
Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie , w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy.
Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Dzieci uczą się korzystać z zasobów przyrody dla własnego zdrowia i zaspokajania potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzenie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła.
Przedszkole prowadzi oparty na normach i wartościach społecznych(piękno, prawda, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę) – program wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.
Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznanie kultury regionu i kraju.
SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA
W przedszkolu funkcjonuje system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań.
Wspomaganie dzieci to również badanie gotowości szkolnej i ewentualnie budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:
- modyfikacji realizowanych programów,
- planowania miesięcznego,
- do konstruowania zajęć,
- indywidualnego wspomagania dzieci.
W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych przedszkole udziela wsparcia i pomocy psychologicznej oraz pedagogicznej w toku bieżącej pracy, zajęć logorytmicznych oraz zindywidualizowanej pracy z dzieckiem.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne, obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, metodzie projektu, aktywizujących, twórczego myślenia.
Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne dostosowywane są do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
- systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych,
- zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
- informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
- prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychol.-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in. :
- rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,
- rozpoznawanie przyczyn trudności,
- wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
- rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców;

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami, składający się z bloków:
- wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel-rodzice;
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców (konsultacje comiesięczne),
- promocja zdrowia (projekty związane ze zdrowiem),
- organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.
Realizacja zadań na następujące formy:
- zebrania ogólne i grupowe,
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
- konsultacje i porady indywidualne,
- kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
- organizacja zajęć otwartych, uroczystości dla rodziców,
- organizacja warsztatów dla rodziców,
- organizacja uroczystości, konkursów, „specjalnych dni", w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,

Przedszkole czynne jest od 6:30 do 17:00 przez cały rok kalendarzowy (z wyjątkiem 4 tygodniowej przerwy wakacyjnej). 
W okresie wakacyjnym na Dzieci czeka specjalnie przygotowany przez Radę Pedagogiczną program zajęć przedszkolnych. Większość z nich odbywa się na świeżym powietrzu.

Przedszkole posiada mini planetarium. Dzieci mają możliwość poznać i pobawić się w astronomów. Patrząc w niebo pełne gwiazd budzimy ciekawość, by stąpać nie tylko po Ziemi. Obserwujemy zaćmienia Słońca, przelewamy to później na papier i wystawiamy w szatni na tablicach. Wszelkie nasze działania mają oddźwięk, bądź na kartce, trójwymiarze, czy sztuce. Przedszkole charakteryzuje się spokojną, rodzinną atmosferą. Dzieci czują się bezpiecznie, a Panie dbają by przedszkolaki mogły rozwijać swoje indywidualne zainteresowania.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści" z siedzibą w Swarzędzu na ul. Piaskowej 20
• administratorem ochrony danych w Przedszkolu Niepublicznym „Mali Artyści" Pani Dyrektor Aleksandra Potrzebowska, tel.: 505-999-985;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego dokumentowania przebiegu wychowania przedszkolnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b (a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;)
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia pobytu Pani/Pana dziecka w przedszkolu.
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym i uczęszczania do placówki.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Niepublicznym „Mali Artyści"
w Swarzędzu zwana dalej „Polityką bezpieczeństwa", określa podstawowe zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych:
1) w szczególności kartotekach, dziennikach, aktach osobowych, umowach, wykazach, w zbiorach ewidencyjnych;
2) w systemach informatycznych, w szczególności ewidencje płacowe, ewidencje statystyczne, plany organizacyjne.

2. Ilekroć w procedurze jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych
2) administratorze danych osobowych – rozumie się przez to Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści" z siedzibą w Swarzędzu na ulicy Piaskowej 20;
3) lokalny administrator danych osobowych – rozumie się pracowników administracyjnych przedszkola: pracowników biurowych, nauczycieli, dyrekcje;
4) dane osobowe – w rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
5) zbiorze danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnym według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
6) nośniki danych osobowych – płyty CD lub DVD, pamięć flesz, dyski twarde;
7) przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
8) osoba upoważniona (użytkownik) – osoba posiadająca upoważnienie wydane przez dyrektora przedszkola na piśmie;
9) system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
10) identyfikator użytkownika (login) – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważniona do przetwarzania danych osobowych
w systemie informatycznym;
11) hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisanych do identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym;
12) uwierzytelnienie – rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu;
13) poufność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
14) usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
15) zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie: zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;
16) osobie nieuprawnionej – rozumie się przez to osobę nie zatrudnioną przy przetwarzaniu danych (z wyłączeniem osoby uprawnionej do ich przeglądania i przetwarzania na mocy odrębnych przepisów),
a także osobę, której dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu na mocy odrębnych przepisów),
a także osobę, której dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu we właściwych zbiorach danych).

§ 2. 1. Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Mali Artyści" w Swarzędzu realizując politykę bezpieczeństwa dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
1) przetwarzane zgodnie z prawem;
2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane przetwarzaniu niezgodnemu
z tymi celami;
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

2. Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Mali Artyści" w Swarzędzu dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych na terenie przedszkola informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Udostępnianie danych osobowych policji, służbie miejskiej i sądom może nastąpić
w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
4. Udostępnianie danych osobowych i sposób odnotowania informacji o udostępnionych danych:
1. Udostępnienie danych instytucjom może odbywać się wyłącznie na pisemny uzasadniony wniosek
lub zgodnie z przepisami prawa (OKE, CKE, Urząd Miasta, itp.).

Facebook

CPT certification
CPT certificationCPT certificationCPT certification